Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem
Xin ân xá
bởi Proo999 ☆☆ Đã giải quyết
Mong ad mở khóa acc
bởi 01637091832 Đã giải quyết
Auto phá hoại game
bởi 0968058865 Đã giải quyết
Tố cáo auto
bởi Daoklkl99 Đã giải quyết
Mong ad ân xá
bởi Chibaozzz Đã giải quyết
Báo cáo auto
bởi Kyly2018 Đã giải quyết
Nạp ko nhận đc đồ
bởi Tina233 Đã giải quyết
Tố cáo auto
bởi Lethilien123 Cần thêm thông tin
Tố cáo auto
bởi ikuiku1999 Đã giải quyết
Xin ân xá
bởi Proo999 Đã giải quyết
ad ấn xá mở hộ nick
bởi vipgn05 Cần thêm thông tin