Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:2237
Không biết ad làm cái gì mà bất công với người dùng Windows Phone.cái pb avatar 250 ga 2 tháng trời mà giờ chẳng thấy. Mà giờ ga avatar musik cũng chẳng thấy mà cũng chẳng biết trong game mới có những gì.Windows Phone cũng là maxphone mà tại sao không có. Với lại dung lượng chưa chắc Android bằng Windows.đúng là ad thiên vị.
2014-08-04 19:15:25
Ducsapa2, xuantu199x, Kenz1hit and 2 others like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long