Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:237
Sao máy chủ team chỉ ném dữ liệu data trong khoảng 80 kb/s hoạc hon tý tý .
Thì làm sao mà load dk game mạng em ko bị bóp chíp em s800
2014-08-05 20:02:34

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long