Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:153
Máy tốc 1,2 ghz , 3g , ram 576, rom 4 ghj ma kung chịu. Đợi ra phiên bản khac xem choi dk k , chứ kái phiên bản nay thi bo tay r
2014-08-05 20:56:09

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long