Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:15877
Mua đồ nhưng không thấy đồ mới. mất luôn đồ cũ (là bộ thiên thần). Chỉ có mỗi đôi giày.
bộ thiên thần không có bán nên không mua lại được.
hy vọng team mau fix và trả lại bộ thiên thần cho mình

2014-08-06 02:20:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long