Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:201
Mong admin ra bản chính thức và fjx mọi lỗi ở bản thử nghiệm này
Như không chát dk trong khi nhảy
Load game rất chậm ( wifj đấy ạ )
Không cập nhật điểm khi nhảy ( nhảy cả ván mà điểm vẫn là 0 )
Hết ván không pút ai là chủ phòng ( nhảy song ra thì chẳng biết ai là chủ luôn )
Không bắt đầu dk khi có 4 người ( 3 người chơi đều ss mà chủ phòng ấn bắt đầu thì báo có người không sẵn sàng )
Em nới thấy vậy.
Và mong admin cập nhật thêm nhiều bài hát .

2014-08-06 13:59:05
o0onhoxrubyo0o like this

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank