Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:497
Trong thơi gian vừa qua,ae windowphone chĩ biết nghe và thấy những hình ảnh qua các member mà thôi..cảm giác chĩ nghe va thấy mà không được cảm nhận thì nó khó chịu lắm,giống như bạn thấy một cái bánh bạn muốn có được nó lắm nhưng khong co tiên để mua..mà chỉ nhìn nó thôi..cảm giác rát khó chịu ..minh chỉ mong admin khi ra phiên ban chinh thưc thì xin hãy uư tiên cho ae window Phone trước...để bên hệ thống duyệt sớm hơn..hay cho ra tất ca phiên bản cùng lúc thì càng tốt..chứ đưng để ae chờ đợi nữa..chờ đợi suốt cả tháng rồi..mong admin sẽ hiểu được cảm giác cua ae game thủ window phone
2014-08-12 16:01:17

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long