Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:127
Monh ah fix zombie cấp 2, 3 cắn đc miễn nhiễm và đổi thời gian của thuốc miễn nhiễm vs giá free thành 1-> 2h chỉ có thể uốg tối đa 1 ngày 1 lần hoặc đổi thành chỉ có tác dụng vs zombie cấp1 cũg đc
2017-10-07 11:44:06

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long