Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:14
Hôm nay 12h trua e có nạp 2 thẻ cào vào acc Vip10s
Thẻ 1 nó báo: bạn đã nạp thành công vào acc Vip10s
Thẻ 2 nó bảo: bạn đã nạp thành công thẻ vietel (ko có ghi vào acc vip10s)
Khổ là máy ipad bj lỗi vào game là thoát ra, ko vô kiểm tra đc.
Mog ad kiểm tra giúp đã đc nạp vào chưa
2018-02-15 12:09:48

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

oanh2ki


Bài:14

Số seri
Card 1: 78540019518
Card 2: 78540019520
2018-02-15 12:11:56
oanh2ki


Bài:14

12h trưa ngày 15/2
Mạng vietel
Mệnh giá 50k/card
2018-02-15 12:14:06
chiba0102


Bài:1

ủa bị kích ra phải hk bn
2018-02-16 19:50:07