Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Thẻ

Bài:5
Làm sao để xoá bớt bạn bè vậy? Ai biết chỉ t với @@
2018-03-12 19:11:28
MuonXoaDiNhungKiNiem like this

Sơn Thủy Phân Tranh – Ra mắt phiên bản chính thức

Vjsaoanhkoyotoj


Bài:108

Xóa thì kích vao xóa có j đâu
2018-03-12 21:11:40
chimenpepong


Bài:14895

Bạn vào danh sách bạn bè, chọn biểu tượng dưới cùng của tab bạn bè, sẽ hiện lên chỗ xoá bạn ở từng tên bạn bè.
2018-03-12 21:23:15