Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:15
nay mình có đăng nhập trên 1 máy và nhờ bạn đăng nhập 1 máy, máy mình bị lỗi nên mình xoá game và tải lại giờ onl bằng máy đã tải lại thì có lỗi chỉ đăng nhập trên 2 thiết bị, làm cách nào để mình onl đc bây giờ
2018-04-03 20:03:51

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

thinh7k7k


Bài:2

mk cũng bị ai bt chỉ mk vs
2018-12-21 16:18:39