Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:5
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa AM Đọc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .... Bản Cam Kết
Kính gửi:Admin game Avatar Musik Em tên: RiinSi Lý doì đã sử dụng mod/hack để chơi game Hôm nay em viết đơn này kính mong admin tha lỗi cho em, và đừng khóa ních em nữa. Em xin hứa dẽ không dám sử dụng mod/hack để chơi game nữa. Nếu còn sữ dụng mod/hack game nữa thì em chịu khóa acc vĩnh viễn.
Em xin hết Am ngày 5 tháng 12 năm 2018 BAN RiinSi
2018-12-05 12:11:08

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

Audiclub


Bài:1044

Qua box bao loi nhe
2018-12-05 12:25:32
ngheovnd


Bài:9311

Kg giải quyết đâu
2018-12-05 17:52:49
langtutv9x


Bài:5

hack đánh người à chừa nha ))
2018-12-06 11:02:38