Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK
babyhokbaby


Bài:103

Trích dẫn bài viết của TeaMobi Customer Care
Để được giải quyết nhanh nhất, vui lòng điền mẫu sau!!!

- Tên nhân vật:.......
- Lỗi:
+Mất đồ ghi tên đồ. ( mất đá, mất chuồng, mất pet... + số lượng )
+Lỗi nạp thẻ ghi seri, mệnh giá, nhà mạng
Tên nv: oachxi
Số tiền: 200.000đ
Ngân hàng : Vietcombank
23h51 ngày 10/02/2019
Nội dung giao dịch thành công: Ref VPS. VTC E-Bank. Card: 970435..022. TranID: 863269598
Ngân hàng đã trừ tiền nhưng nhân vật chưa nhận được gem.
Nạp trong thời gian x3 và đang sự kiện.
2019-02-17 16:21:07
babyhokbaby


Bài:103

Bumppppppppppppp
2019-02-18 12:51:34
babyhokbaby


Bài:103

Trích dẫn bài viết của TeaMobi Customer Care
Để được giải quyết nhanh nhất, vui lòng điền mẫu sau!!!

- Tên nhân vật:.......
- Lỗi:
+Mất đồ ghi tên đồ. ( mất đá, mất chuồng, mất pet... + số lượng )
+Lỗi nạp thẻ ghi seri, mệnh giá, nhà mạng
hơn tuần r ad ơi!! 200k ít quá để giải quyết ạ?
2019-02-19 12:38:19