Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:43
Tên nv inhLinh65
Bị khóa do dùng auto, acc bị khóa hơn 1 tháng mà chưa đc thả mong ad xem xét. E mới vi phạm lần đầu.
2019-02-16 13:49:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

SenhCa95


Bài:43

Tên nv : TinhLinh65
Bị khóa do dùng auto, acc bị khóa gần 2 tháng mà chưa được thả mong ad xem xet. E mới vi phạm lần đầu.
2019-02-16 13:53:29
SenhCa95


Bài:43

Ad thả acc TinhLinh65 cho e vs. E bị ad bắt lâu r mà sao ad k thả e ra vậy
2019-02-17 20:13:52
SenhCa95


Bài:43

Ad thả acc ra giúp e vs để e gaepj con cún
2019-02-17 23:16:54
teamobicare


Bài:12518

TinhLinh65 không bị khóa nhé bạn
2019-02-18 10:18:12
01265948355


Bài:5

Xin ad ân xá
Acc bị khóa mong ad trả lại acc Kienblbl
2019-02-18 12:23:43
SenhCa95


Bài:43

Cảm ơn ad
2019-02-19 16:27:21