Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:15
Tên nv: Winyoo
Ad fix lại hộ e lại xu mà ad đã lấy đi của e đi ạ Sao khi ad khóa acc e mà k lí do e đã bị mất gần 1.900.000 xu từ 4.740.000 mở đc acc còn thâys có 2.844.000 Mong ad xem bài viết này r fix lại xu hộ e và coi lại lỗi của acc e. Mong acc e sẽ k bị khóa mà k có lí do nữa Ngày mất xu: 12/02/2019
2019-02-17 13:17:37
bu0nvjzauzaj3 like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long