Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:10
xin ad ân xá acc có tk or id duynam1201
lý do bị khoá. dùng auto
thời gian bị khoá. đã hơn 30 ngày
xin hứa sẽ ko tái phạm
mong ad bỏ qua lsàn đầu và ân xá ạ
2019-02-17 17:07:19

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

Mylysu


Bài:19

Xin ad ân xá
2019-02-17 21:07:17
Mylysu


Bài:19

5 tháng chx mở rồi vc
2019-02-17 21:07:51