Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:10
xin ad ân xá acc có tk or id duynam1201
lý do bị khoá. dùng auto
thời gian bị khoá. đã hơn 30 ngày
xin hứa sẽ ko tái phạm
mong ad bỏ qua lsàn đầu và ân xá ạ
2019-02-17 17:07:19

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

ngheovnd


Bài:31465

Vinh viễn rồi
2019-02-17 20:53:51
Mylysu


Bài:19

Xin ad ân xá
2019-02-17 21:07:17
Mylysu


Bài:19

5 tháng chx mở rồi vc
2019-02-17 21:07:51