Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:9
Tên nhân vật:kevinja
Lỗian đầu em nạp 1 thẻ viettel có seri:10002320104158 lúc đầu ad ghi nạp lỗi vì sau thử lại thì không được lúc em kt thẻ thì thẻ đã nạp!? Em vô game thì không thấy acc nhận được kc nào
Thời gian:20:08 ngày 13 tháng 3 năm 2019
2019-03-13 21:51:49
tuyeniuanh like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

01678109179


Bài:189

Chờ thôi
2019-03-14 03:57:52
Bonsbaby


Bài:25

Mình cũng bị như thế và mất 1m vtc
2019-03-14 07:59:07