Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:1
Mấy máy tỉ lệ màn hình mới mong được Admin fix để game nhìn vừa hơn đi ạ, cảm ơn ad
2019-03-31 12:09:01

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

teamobicare


Bài:12041

bạn vào cài đặt của máy chỉnh màn hinh tràn viền nha bạn!
2019-04-01 11:21:05