Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem Quên MK

Bài:58
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập - tự do hạnh phúc .... Bản cam kết Kính gửi:Admin game avatr muski em tên nvat winlion em đã sự dụng bản mod nên bị ad khóa acc đây là lần đầu e vi phạm nên mong ad xem xét mở acc giúp e cái và e hứa sẽ không dám auto nửa. mong ad xem sét.
2019-05-16 08:06:35

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

22banhgao22


Bài:58

tên nv: winlion ad khóa acc đến ngày mở ad mở acc giúp em:e hứa hk dám âuto nữa. ad mở acc giúp em
2019-05-16 10:48:54
22banhgao22


Bài:58

ad giải quyết tên nv: winlion
2019-05-16 13:56:35
teamobicare


Bài:12555

TK của bạn vi phạm quy định dùng auto nên khóa 30 ngày bạn nhé!
30 ngày sau lên diễn đàn viết bài ghi tên nvat viết cam kết , k xài auto để mở acc
Tgian khóa : Lastlogintime : 2019-04-19 14:01:28
2019-05-16 16:54:13
22banhgao22


Bài:58

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập - tự do hạnh phúc .... Bản cam kết Kính gửi:Admin game avatr muski em tên nvat winlion em đã sự dụng bản mod nên bị ad khóa acc đây là lần đầu e vi phạm nên mong ad xem xét mở acc giúp e cái và e hứa sẽ không dám auto nửa. mong ad xem sét.
2019-05-17 12:59:28
22banhgao22


Bài:58

tên nvat: winlion đến ngày mở acc oỳ ad mở giúp e cái e cám ơn.
2019-05-17 13:00:27
22banhgao22


Bài:58

ad giải quyết mở acc tên nhân vật winlion .đủ 30ngày rồi ân xá mở acc giúp e cái
2019-05-17 15:33:45
22banhgao22


Bài:58

tên nv: winlion
khóa acc vì sử dụng auto mod và lời hứa e mới vi phạm lần đầu tiên. mong ad bỏ qua cho e.e hứa hk vi phạm nữa.. cả tháng qua e hk có acc chơi mong ad ân xá giúp e.
2019-05-18 14:08:19