Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:8
Tên nv: Legend9
Khoảng 12:58, 17/5/2019 có đặt 12 chậu cây và trồng dưa leo xong thì off, vài phút sau vô lại thì các chậu cây tự động cho vào kho, đặt chậu ra rồi off vô lại vẫn bị tình trạng như trên, mong ad ktra lại hộ e.
2019-05-17 13:22:12

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

987654321cfg555


Bài:8

Hễ bây giờ đặt chậu ra rồi off vô lại là nó tự động cho vô kho, xu trồng cây cũng bị trừ luôn
2019-05-17 13:30:59