Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:13
Xin hứa không sử dụng auto nữa !
2019-06-12 09:11:30

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

Nhoxnyxx


Bài:13

Đã khóa đủ 7 ngày rồi sao acc chưa được mở ạ!!
2019-06-12 09:13:05
Nhoxnyxx


Bài:13

SỬ DỤNG AUTO
Vi phạm lần đầu : KHÓA 07 NGÀY
Vi phạm lần 2 : KHÓA 30 NGÀY
Vi phạm lần 3 trở lên : KHÓA VĨNH VIỄN
2019-06-12 09:36:32
Nhoxnyxx


Bài:13

Mong ad rep hộ !
2019-06-12 09:37:20
datvjgirI


Bài:15

Trích dẫn bài viết của Nhoxnyxx
Mong ad rep hộ !
Bạn qua báo lỗi avatar musik để ân xá
2019-06-12 16:21:03
Ngox95t


Bài:104

Đc ân xá chưa ta
2019-07-04 09:37:32