Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:4
Tối ngày 11/8/2019
Thời gian: 22:07p
Lý do: Em đã nạp đủ 1000 gem không khóa, khi vào thì mất kết nối, lát sau thì bảo trì. Đến sáng em vào lại thì chỉ thấy gem tăng lên vào rương kiểm tra thì không thấy ván.
2019-08-12 14:42:11

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long