Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:3
Tên nv : NhokY3u
Nạp 1 ngày trước(13/8)
2019-08-14 18:27:38

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sakuralypham


Bài:1690

Miss Sakura - Admin # 1
Bạn vui lòng gửi mình thông tin sau nhé

-Tên nhân vật
- Mã thẻ
- Seri thẻ ( thẻ viettel )
- Mệnh giá
- Ngày nạp :
2019-08-21 17:37:27
Nhulove100


Bài:3

-NhokY3u
Mã: 917386286769559
Seri: 10004781745390
Mệnh giá :10k
Ngày nạp: 13/8
2019-08-30 09:04:01
sakuralypham


Bài:1690

Miss Sakura - Admin # 3
Chào bạn
Kiểm tra ko thấy thông tin thẻ của bạn
2019-08-30 11:37:11
Nhulove100


Bài:3

Mong admin kiểm tra lại
2019-08-31 09:45:11