Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:1
Tên nhân vật L0VEY0Uuuu nay có sự kiện x2 em nạp 1 triệu viettel mà chỉ được 1000 gem không khóa và 1500 gem khóa
2019-10-07 19:21:18

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

5Quintal


Bài:9

Trích dẫn bài viết của Sonlovely69
Đù.dân chơi nạp 1m luôn
S k nạp vào tk mjk
Vậy khi bào nạp . Bạn nạp tk mình nha
2019-10-07 19:26:20
5Quintal


Bài:9

Trích dẫn bài viết của Sonlovely69
Oki.đang có x2.nạp vào tl mjk trc đi
Mai mjk nạp tk bạn nha ;)
Okiee. Mình đợi )
2019-10-07 19:27:46
5Quintal


Bài:9

Trích dẫn bài viết của Sonlovely69
Thế nạp tk mjk hum nay đi.đang km mà
Mại mjk nạp lại cho
Khôn như bạn quê mình có thừa
2019-10-07 19:30:22
5Quintal


Bài:9

Trích dẫn bài viết của Sonlovely69
Quê mjk củng có mấy thằng như b
Mình có chơi game đâu . Nạp cũng thừa
Lâu lắm quay lại xem thế nào
2019-10-07 19:32:46
ChetCmnrHaha


Bài:122

B nạp những thẻ bao nhiêu?
2019-10-09 22:33:45